CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia on-line

Szkolenia przeciwpożarowe

Slider

Ochrona przeciwpożarowa

CodexBHP
ul. Lipowa 3 b
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: biuro@codexbhp.pl
tel. +48 501-262-698

Biuro czynne
w dni robocze: 9.00 - 16.00
w soboty: 9.00 - 13.00

zdj5166b09b155d3.png

Prowadzimy fachowe doradztwo i nadzór w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 
W skład naszej oferty wchodzą:

 

  •   Ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej obiektów
  •   Uzgadnianie dokumentacji projektowych przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
  •   Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  •   Sporządzanie planów ewakuacyjnych
  •   Przeglądy budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
  •   Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej
  •   Opracowanie oceny zagrożenia wybuchem
  •   Sporządzanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem
  •   Wykonywanie prób ciśnieniowych dla węży hydrantowych
  •   Wykonywanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem
  •   Dokonywanie oceny zagrożenia wybuchem
  •   Organizowanie ćwiczeń i szkoleń z zakresu ewakuacji obiektów
  •   Rozmieszczanie znaków ewakuacyjnych
  •   Dobór i rozmieszczanie podręcznego sprzętu gaśniczego
  •   Stały nadzór ppoż. w obiekcie
  •   Przegląd techniczny hydrantów oraz gaśnic
  •   Wykonywanie prób ciśnieniowych dla węży hydrantowych

Ceny ustalamy indywidualnie i są do pełnej negocjacji.
Uwaga promocja - szkolenie p.poż od 20 zł od osoby
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b16f5964b.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b09b155d3.png
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b16f5964b.png

Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń.

Skontaktujemy się z Tobą.

©2023 CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa. Designed By Other Media