CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia on-line

Szkolenia przeciwpożarowe

Slider

Ewakuacja

CodexBHP
ul. Lipowa 3 b
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: biuro@codexbhp.pl
tel. +48 501-262-698

Biuro czynne
w dni robocze: 9.00 - 16.00
w soboty: 9.00 - 13.00

zdj5166b09b155d3.png

Wykonujemy analizy ppoż, opinie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków. Przeprowadzamy analizy i sporządzamy symulacje dla obiektów.

Koszt wykonania opinii ppoż jest uzależniony jest od skomplikowania obiektu oraz jego parametrów: powierzchni, wysokości, liczby kondygnacji, liczby urządzeń przeciwpożarowych oraz osób przebywających w obiekcie. 

Ceny opinii ppoż ustalamy indywidualnie dostosowując się do potrzeb klienta.

 

Pamiętaj! 

Pożary powstają przede wszystkim tam, gdzie ochrona przeciwpożarowa nie jest należycie zorganizowana i gdzie nie przestrzega się elementarnych zasad użytkowania budynku i otaczającego go terenu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych z dnia 16 sierpnia 1999 r. Zarządcy, Administratorzy, Wspólnoty Mieszkaniowe mają obowiązek raz w roku skontrolować urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku.

Poza tym Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu obowiązek do:

  1.  przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych, wyposażenia budynku i otaczającego go terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów i terenów.
  2.  konserwacji i naprawy sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  3.  zapewnienia osobom przebywającym w budynku i na otaczającym go terenie bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji w razie pożaru,
  4.  przygotowania budynku i otaczającego go terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
  5.  zaznajomienia użytkowników budynku z przepisami ppoż.,
  6.  ustalenia sposobów postępowania w razie powstania pożaru.
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b16f5964b.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b09b155d3.png
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b16f5964b.png

Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń.

Skontaktujemy się z Tobą.

©2024 CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa. Designed By Other Media