CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia on-line

Szkolenia przeciwpożarowe

Slider

Praca

CodexBHP
ul. Lipowa 3 b
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: biuro@codexbhp.pl
tel. +48 501-262-698

Biuro czynne
w dni robocze: 9.00 - 16.00
w soboty: 9.00 - 13.00

zdj5166b09b155d3.png

Osoby chętne i zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą mailową na adres rekrutacja@codexbhp.pl. Prosimy również o dołączenie następującej klauzuli: 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133,.poz. 883 )".
 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Niewykorzystane aplikacje będą kasowane.
 

Opis Stanowiska:


Specjalista/Inspektor ds BHP/PPOŻ/Ochrony środowiska - umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło.

 • Przeprowadzenie szkolenia bhp, szkolenia p.poż, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Przeprowadzanie wewnętrznych kontorli i audytów BHP, PPOŻ, Ochrony środowiska
 • Nadzór BHP i P.POż w firmach
 • Doradztwo BHP
 • Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych BHP i PPOŻ oraz dokumentacji z nimi związanej
 • Prowadzenie pełnej dokumentacji BHP, PPOŻ, ochrony środowiska
 • Analiza stanowisk pracy pod względem potencjalnych zagrożeń
 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 • Odpowiedzialność za kontakty z władzami lokalnymi w zakresie BHP i PPOŻ
 • Umietęność przeprowadzenia postępowania powypadkowego
 • Raportowanie wyników BHP i Ochrony środowiska

Wymagania:

 • Wykształcenie kierunkowe z zakresie BHP, Ochrony środowiska
 • Samodzielność i umiejętność organizowania własnej pracy
 • Perfekcyjna znajomość pakietu Microsoft Office
 • Mile widziana znajomość jezyka angielskiego
 • Mlle widziana znajomość normy OHSAS 18001
 • Dyspozycyjność
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b16f5964b.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b09b155d3.png
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b16f5964b.png

Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń.

Skontaktujemy się z Tobą.

©2024 CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa. Designed By Other Media