CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia on-line

Szkolenia przeciwpożarowe

Slider

Szkolenia okresowe bhp

CodexBHP
ul. Lipowa 3 b
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: biuro@codexbhp.pl
tel. +48 501-262-698

Biuro czynne
w dni robocze: 9.00 - 16.00
w soboty: 9.00 - 13.00

zdj5166b09b155d3.png

Okresowe szkolenia BHP muszą być obowiązkowo powtarzane w czasie trwania zatrudnienia. Ich celem jest przypomnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu BHP oraz zapoznanie uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Częstotliwość, jeśli chodzi o okresowe szkolenia BHP, zależna jest od rodzaju i warunków wykonywania pracy.

 

Kto prowadzi kursy z bezpieczeństwa i higieny pracy?

Okresowe szkolenia BHP mogą być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przez podmiot taki należy rozumieć:

  • placówkę kształcenia ustawicznego, placówkę kształcenia praktycznego, ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego,
  • szkołę ponadgimnazjalną,
  • jednostkę badawczo-rozwojową, szkołę wyższą lub inną placówkę naukową,
  • stowarzyszenie, którego celem statutowym jest działalność związana z bezpieczeń­stwem i higieną pracy,
  • osobę prawną lub fizyczną, prowadzącą działalność oświatową na zasadach okre­ślonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzą dzia­łalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 


 

Nie czekaj! Zamów szkolenie okresowe bhp. Cena przeprowadzenia szkolenia zależy od ilości uczestników. Ceny zaczynają się od 30 zł/osobę. Gwarantujemy dogodne terminy. Na życznie klienta, szkolenie przeprowadzamy u pracodawcy.

 


 

Szkoleniom okresowym bhp podlegają: 

⇒ pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których występuje duże zagrożenie  dla życia i zdrowia - raz na rok

⇒ pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych - raz na 3 lata 

⇒ pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych - raz na 5 lat 

⇒ osóby kierujące pracownikami - raz na 5 lat 

⇒ pracownicy inżynieryjno-technicznych - raz na 5 lat 

⇒ pracodawcy - raz na 5 lat.

zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b16f5964b.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b09b155d3.png
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b16f5964b.png

Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń.

Skontaktujemy się z Tobą.

©2023 CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa. Designed By Other Media