CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia on-line

Szkolenia przeciwpożarowe

Slider

Szkolenia wstępne bhp

CodexBHP
ul. Lipowa 3 b
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: biuro@codexbhp.pl
tel. +48 501-262-698

Biuro czynne
w dni robocze: 9.00 - 16.00
w soboty: 9.00 - 13.00

zdj5166b09b155d3.png

Szkolenia wstępne bhp

 

Zgodnie z art. 2373 § 2 kp [2] pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bhp przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okre­sowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenia te odbywają się w czasie pracy i na koszt pra­codawcy.

 

Szkolenie wstępne bhp - zorganizowane jest przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ich celem jest dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyko­nywania pracy z uwzględnieniem przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz zapozna­nie z zagrożeniami występującymi na konkretnych stanowiskach pracy. Szkolenie to obejmuje instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy.

 

 

Pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywa­nia nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i hi­gieny pracy (art. 2373 § 1 kp).

 


Nie czekaj! Zamów szkolenie wstępne bhp. Cena przeprowadzenia szkolenia zależy od ilości uczestników. Ceny zaczynają się od 30 zł/osobę. Gwarantujemy dogodne terminy. Na życznie klienta, szkolenie przeprowadzamy u pracodawcy.

zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b16f5964b.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b09b155d3.png
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b16f5964b.png

Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń.

Skontaktujemy się z Tobą.

©2024 CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa. Designed By Other Media