CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia on-line

Szkolenia przeciwpożarowe

Slider

Pierwsza pomoc

CodexBHP
ul. Lipowa 3 b
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: biuro@codexbhp.pl
tel. +48 501-262-698

Biuro czynne
w dni robocze: 9.00 - 16.00
w soboty: 9.00 - 13.00

zdj5166b09b155d3.png

Firma Codex BHP przeszkoli Państwa pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Zgodnie z nowelizacją Kodeksu Pracy w 2009r. (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. nr 223, poz.1460) obowiązkiem pracowdawcy jest wyznaczenie osób w zakładzie pracy odpowiedzialnych za udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

Pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych na poszkodowanych, w razie urazu lub nagłego ataku choroby w celu zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.
Stosownie do zapisu art. 162 kodeksu karnego : 

"Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu ? podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."

Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres tematów omawianych podczas zajęć teoretycznych.

I. Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy przedlekaskiej

II. Wyposażenie apteczki pierwszej pomocy

III. Wezwanie pomocy i zabezpieczenie miejsca zdarzenia

IV. Ewakuacja poszkodowanych

V. Resustytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci i dorosłych

VI. Pozycja boczna ustalona 

VII. Postępowanie podczas porażenia prądem

VIII. Zasady opatrywania urazów:

     a) urazy jamy brzusznej
     b) urazy klatki piersiowej
     c) urazy głowy
     d) ciało obce w ranie
     e) oparzenia
     f) odmrożenia
     g) krwawnie 
     h) amputacja
     i) złamania

IX. Postępowanie podczas omdleń

X. Zasady udzialania pomocy przy zatruciach i zadławieniach

XI. Zasady postępowania podczas wypadków komunikacyjnych

zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b16f5964b.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b09b155d3.png
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b16f5964b.png

Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń.

Skontaktujemy się z Tobą.

©2023 CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa. Designed By Other Media