CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia on-line

Szkolenia przeciwpożarowe

Slider

Operat przeciwpożarowy

CodexBHP
ul. Lipowa 3 b
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: biuro@codexbhp.pl
tel. +48 501-262-698

Biuro czynne
w dni robocze: 9.00 - 16.00
w soboty: 9.00 - 13.00

zdj5166b09b155d3.png

Operat przeciwpożarowy.

Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie zbierania, przetwarzania i wytwarzania odpadów mają obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego. Operat przeciwpożarowy należy uzgodnić z właściwym terenowo Komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592) zaproponowała zmiany, które stanowić mają rozwiązanie problemu nasilającego się zjawiska pożarów nagromadzonych odpadów. Zmiany, które zostały wprowadzone w celu zwiększenia bezpieczeństwa pożarowego przy zbieraniu i przetwarzaniu odpadów palnych a co za tym idzie zwiększenie roli Państwowej Straży Pożarnej w ocenie zabezpieczeń oraz spełnieniu przepisów i warunków określonych w operacie przeciwpożarowym.

Operat przeciwpożarowy powinien zawierać warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Operat musi zostać uzgodniony z komendantem powiatowym (miejskim) PSP co następuje na drodze postanowienia (postanowienie dołącza się do wniosku).

Codexbhp wykona operat przeciwpożarowy za Ciebie i pomoże w uzyskaniu pozytywnego Postanowienia Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b16f5964b.png
zdj5166b112d89b2.png
lifetimestock-187183-l.jpg

Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń.

Skontaktujemy się z Tobą.

©2023 CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa. Designed By Other Media