CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia on-line

Szkolenia przeciwpożarowe

Slider

Szkolenia ppoż

CodexBHP
ul. Lipowa 3 b
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: biuro@codexbhp.pl
tel. +48 501-262-698

Biuro czynne
w dni robocze: 9.00 - 16.00
w soboty: 9.00 - 13.00

zdj5166b09b155d3.png

Prowadzimy szkolenia ppoż dla wszystkich grup zawodowych. Organizujemy szkolenia z zakresu ewakuacji i przeprowadzamy ćwiczenia próbne ewakuacji obiektów. Sporządzimy za Ciebie całą dokumentację dotyczącą próbnej ewakuacji (protokoły, wpisy, informowanie jednostek PSP itp.). Prowadzimy praktyczne ćwiczenia z użyciem gaśnić i hydrantów.
 

Przeszkolimy Ciebie i Twoich pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Program szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak:
 

 • Warunki powstania pożaru
 • Obowiązki w wypadku pożaru lub innego zagrożenia
 • Obowiązki właścicieli i zarządców budynków
 • Zasady postępowania podczas pożaru
 • Omównienie znaków bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Zasady prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo
 • Zasady gaszenia ognia za pomocą podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Zakres stosowania środków gaśniczych
 • Omównienie znaków bezpieczeństwa z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • Oznakowanie bezpieczeństwa - techniczne środki ppoż. służące ewakuacji
 • Zasady ewakuacji.
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b16f5964b.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b09b155d3.png
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b16f5964b.png

Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń.

Skontaktujemy się z Tobą.

©2024 CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa. Designed By Other Media