CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia on-line

Szkolenia przeciwpożarowe

Slider

Ocena ryzyka zawodowego

Oferujemy Państwu wykonanie Oceny Ryzyka Zawodowego dla wszystkich stanowisk w Państwa firmie oraz sporządzenie pełnej dokumentacji.
Zgodnie z art. 226 Kodeksu Pracy, pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko. Informuje pracownika o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Ryzyko zawodowe to inaczej prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty. W szczególności należy mieć na uwadze prawdopodobieństwo wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy.

Oceny ryzyka zawodowego można dokonać najprostszymi metodami, ale zawsze w sposób udokumentowany. Do najważniejszych rzeczy, które trzeba wykonać należy:
 

  • zidentyfikowanie zagrożeń występujących na wszystkich stanowiskach (grupach stanowisk) w firmie,
  • określenie, czy zagrożenia są znaczące,
  • określenie, czy zapobieganie zagrożeniom odbywa się przy pomocy właściwych środków zaradczych, tak aby uczynić ryzyko jak najmniejszym.

Codex BHP dokonuje oceny ryzyka zawodowego w podstawowych pięciu krokach:

  • Dokonujemy przeglądu stanowisk pracy, a następnie identyfikujemy zagrożenia
  • Określamy - kto i w jakim stopniu jest narażony na zagrożenia
  • Szacujemy ryzyko i oceniamy skuteczność zabezpieczeń
  • Notujemy swoje spostrzeżenia i podejmujemy decyzje dotyczące redukcji ryzyka
  • Okresowo należy powtarzać taką ocenę.

CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa

CodexBHP
ul. Lipowa 3 b
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: biuro@codexbhp.pl
tel. +48 501-262-698

Biuro czynne
w dni robocze: 9.00 - 16.00
w soboty: 9.00 - 13.00

zdj5166b09b155d3.png

Firma CodexBHP oferuje kompleksowe usługi zabezpieczające wszystkie wymogi BHP w Państwa Firmie. Wykonujemy zadania służby BHP powierzone przez pracodawcę. Realizujemy audyty oraz szkolenia BHP w Warszawie i okolicach. Nasze szkolenia BHP są dostępne również w formie e-learningu. Wykonujemy także kontrole stanu BHP i ppoż. Ceny dobieramy indywidualnie, dostosowując się do potrzeb klienta. Naszym obszarem działania jest woj. mazowieckie, głównie Warszawa i okolice. Podejmujemy jednak współpraca z firmami na terenie całego kraju.

zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b16f5964b.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b09b155d3.png
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b16f5964b.png

Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń.

Skontaktujemy się z Tobą.

©2023 CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa. Designed By Other Media