CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Szkolenia on-line

Szkolenia przeciwpożarowe

Slider

Cennik

CodexBHP
ul. Lipowa 3 b
05-520 Konstancin-Jeziorna
e-mail: biuro@codexbhp.pl
tel. +48 501-262-698

Biuro czynne
w dni robocze: 9.00 - 16.00
w soboty: 9.00 - 13.00

zdj5166b09b155d3.png

Podstawowy cennik usług bhp:

Szkolenie wstępne.

od 20 zł.

Szkolenie okresowe - Pracownicy administracyjno-biurowi.

od 30 - 150 zł.

Szkolenie okresowe - Pracownicy na stanowiskach robotniczych.

od 30 - 150 zł.

Szkolenie okresowe - Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami.

od 100 - 200 zł.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

od 100 zł.

Nadzór i doradztwo w zakresie bhp i ppoż

od 150 zł.

Udział w postępowaniu powypadkowym

od 200 zł.

Opracowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń.

od 500 zł.

Inne usługi bhp

Do negocjacji.

Podstawowy cennik usług ppoż:

Przegląd gaśnic.

od 5 zł/szt.

Przegląd i badanie hydrantów

od 30 zł/szt.

Próby ciśnieniowe węży hydantowych.

od 40 zł/szt.

Szkolenie ppoż

od 20 zł.

Przeglądy i kontrole budynków ppoż.

od 150 zł.

Nadzór i doradztwo w zakresie ppoż

od 100 zł.

Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

od 300 zł.

Przeprowadznie próbnej ewakuacji.

300 - 800 zł.

Inne usługi ppoż.

Do negocjacji.


 

Wszystkie ceny podlegają negocjacji.
W przypadku większej ilości osób ceny ustalamy
indywidualnie dostosowując się do potrzeb naszych Klientów.

Stałym klientom oferujemy rabaty.
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b16f5964b.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b09b155d3.png
zdj5166b0ce442251.png
zdj5166b0e86af19.png
zdj5166b112d89b2.png
zdj5166b16f5964b.png

Jeżeli masz pytania napisz lub zadzwoń.

Skontaktujemy się z Tobą.

©2023 CodexBHP- szkolenia bhp Warszawa. Designed By Other Media